• Hem
  • Företaget
  • Produkter
  • Erbjudande
  • Projekt
  • Nyheter
  • Kontakta oss
  • In English
Reducera kapitalbindningen i fixturer

Kapitalbindningen i fixturer är en avsevärd kostnad vid lackering. Med rätt rengöringsmetod kan investeringen minska. Vi hjälper kunder identifiera sina behov.


Stripp Chemicals blir EnviroStripp Chemicals

2008-11-01


Stripp Chemicals omstruktureras och blir EnviroStr

Stripp Chemicals AB har sedan starten varit ett entreprenöriellt företag verksamt speciellt i Norden och med miljö i fokus. Vår verksamhet har innefattat utveckling, tillverkning och marknadsföring av medel för i första hand färg- och limborttagning.

Sedan ett par år tillbaka har en successiv förändring av verksamheten skett. Vi är idag aktiva inom export utanför Norden med bl a en återförsäljare i Polen. Vi bedömer att fler återförsäljare följer på andra marknader inom kort.

Vidare har Stripp Chemicals AB etablerat ett nära samarbete med det tyska företaget Kluthe för den skandinaviska marknaden. Kluthe är en betydande aktör på den europeiska marknaden inom industrikemi med en mycket väl utvecklad produktportfölj. Vi kan således tillhandahålla vad du som kund än efterfrågar inom industrikemi.

I den kort nämnda förändringsprocessen har aktieägarna i bolaget identifierat styrkan i företaget att utveckla och kommersialisera produkter. Detta vill vi förädla vidare samtidigt som vi vill renodla befintlig verksamhet. Vår avsikt är att successivt utveckla en inkubatorverksamhet inom miljökemi, dvs att kommersialisera ny miljökemi i ett separat bolag.

Mot bakgrund av nämnda förändringsprocess sker därför en omstrukturering av verksamheten. All verksamhet som involverar våra produkter under namnet STRIPP och Kluthe förläggs därför i ett helägt dotterbolag EnviroStripp Chemicals AB. Moderbolaget ändrar sitt namn från Stripp Chemicals AB till EnviroChem IEC AB.

Förändringarna för er som kund är vår ambition att dedikerade rätt resurser till vad ni efterfrågar. Rent praktiskt är förändringarna ett nytt företagsnamn, organisationsnummer och e-post. I övrigt, adress, kontaktuppgifter samt bankgiro förblir desamma för EnviroStripp Chemicals AB.

Med förestående strukturförändringar hoppas vi kunna avsätta rätt resurser till ert förfogande. Dessutom hoppas vi att EnviroChem får glädjen att presentera ny miljökemi i framtiden.

EnviroStripp Chemicals AB, Tryckarevägen 8, 434 37 Kungsbacka  |  Telefon: +46 31 27 12 11  |  E-post: info@envirostripp.se